Wykaz Projektów
Streszczenie

Wdrożenie metod badań elementów obuwia ochronnego pochłaniającego energię mechaniczną

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Stefko

Wykonawcy: mgr inż. Rafał Hrynyk

Streszczenie projektu:

Celem zadania było wdrożenie dwóch metod badania elementów obuwia o cechach ochronnych, pochłaniających energię mechaniczną, tj. metody wyznaczania zdolności materiałów chroniących kostkę w zakresie amortyzqacji wstrząsów oraz metody wyznaczania zdolności pochłaniania energii przez spód obuwia w obszarze pięty, zgodnie z aktualnymi wymaganiami zawartymi w normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20344:2007. Opracowano założenia techniczne do weryfikacji stanowiska pomiarowego, istniejącego w Zakładzie Ochron Osobistych CIOP-PIB, aby je dostosować do wyznaczania zdolności materiałów obuwiowych chroniących kostkę w zakresie amortyzacji wstrząsów. Następnie opracowano stanowisko pomiarowe do wyznaczania zdolności pochłaniania energii przez spód obuwia w obszarze pięty. W tym celu zastosowano maszynę wytrzymałościową typu TIRA test 2300. Opracowano także procedury badawcze w zakresie wyznaczania absorpcji energii w obszarze pięty oraz wyznaczania zdolności materiałów chroniących kostkę, zamontowanych w cholewce, do amortyzacji wstrząsów. Procedury te zastosowano do wykonania badań sprawdzających poprawność działania stanowisk.Jednostka: Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010