Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie i modelowanie złożonych zagrożeń elektromagnetycznych do zintegrowanej oceny ryzyka zawodowego przy diagnostycznych i laboratoryjnych urzadzeniach rezonansu magnetycznego

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Karpowicz

Streszczenie projektu:

Diagnostyczne i laboratoryjne urzadzenia wykorzystujace zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR), tj. tomografy do obrazowania techniką rezonansu magnetycznego (T-RM) i spektrometry NMR (S-NMR), są wyposażone w bardzo silne magnesy nadprzewodzące, które wytwarzają nieprzerwanie pola magnetostatyczne o indukcji rzędu 0,2-20T.W ramach realizacji zadania opracowano metodę badania złożonych zagrożeń elektromagnetycznych i przeprowadzono zintegrowaną ocenę ryzyka zawodowego pracowników obsługujących S-NMR i T-RM oraz upowszechniono rezultaty w raporcie, prezentującym m.in. wyniki badań poziomu indywidualnego narażenia pracowników przy różnego typu urządzeniach oraz jego oceny odnośnie do zgodności z wymaganiami krajowych przepisów bhp i dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa pracowników (89/391/EEC, 2004/40/WE, 2008/46/WE).Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010