Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania transportu ciepła i pary wodnej przez materiały "aktywne" przeznaczone na odzież ochronną

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kurczewska

Streszczenie projektu:

W ramach zadania zaprojektowano i zbudowano stanowisko do badań transportu ciepła i pary wodnej przez materiały "aktywne" przeznaczone na odzież ochronną. W celu sprawdzenia poprawności jego działania przeprowadzono badania oporu cieplnego i oporu pary wodnej materiałów włókienniczych "biernych" i "aktywnych". W odniesieniu do materiałów biernych oceniono odtwarzalność wewnatrzlaboratoryjną na podstawie wyników badań przeprowadzonych w laboratorium CIOP-PIB, a także odtwarzalność międzylaboratoryjną, porównując uzyskane wyniki oporu cieplnego i oporu pary wodnej wybranych dwóch materiałów z wynikami badań przeprowadzonych w laboratorium Hohenstein Institute w Niemczech. Nie było możliwości przeprowadzenia badań międzylaboratoryjnych materiałów "aktywnych" ze względu na brak analogicznego stanowiska badawczego w innych laboratoriach w Polsce i państwach UE. Dlatego urzadzenie sprawdzano na podstawie badań własnych zależności oporu cieplnego od napięcia zasilania materiału z wewnątrzoporowym systemem grzania oraz zależności oporu pary wodnej od temperatury otoczenia dla materiału z pamięcią kształtu. Opracowano także procedury badawcze do wyznaczania: - oporu cieplnego materiałów "aktywnych" do zastosowania w odzieży ciepłochłonnej, - oporu przenikania pary wodnej przez materiały odzieżowe z pamięcią kształtu do zastosowania w odzieży chroniącej przed deszczem. Ponadto opracowano wytyczne do oceny odzieży pod kątem komfortu fizjologicznego użytkownika w różnych warunkach otoczenia lub przy zmiennym wysiłku.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010