Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania wpływu różnic w zespolonej charakterystyce tłumienia ochronników słuchu na skuteczność ochrony przed hałasem

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Żera

Streszczenie projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie badań zespolonej charakterystyki tłumienia ochronników słuchu (amplitudowej i fazowej) oraz ustalenie wpływu różnic w tej charakterystyce na właściwości ochronników słuchu przy ochronie przed hałasem impulsowym i hałasem charakterystyk amplitudowej i fazowej ochronników słuchu w funkcji częstotliwości.W ramach projektu przeprowadzono badania 22 nauszników przeciwhałasowych firm Bilsom, Peltor, 3M, EAR, Opta i Fazer. Pomiary przeprowadzono z udziałem 5 osób, umieszczając mikrofon pomiarowy pod czaszami nauszników noszonych przez te osoby, z uzyciem testerów akustycznych MTW1 i MTW3 oraz manekinów akustycznych KEMAR i Bruel and Kjaer typ 4100.Opracowano model numeryczny ochronnika słuchu i przeprowadzono badania oceniające jego skuteczność. Modelowanie numeryczne przeprowadzono z użyciem zmierzonych charakterystyk amplitudowych i fazowych nauszników przeciwhałasowych. W celu określenia, w jakim stopniu przebieg zmierzonych charakterystyk amplitudowych tłumienia nauszników przeciwhałasowych stanowi istotną informację o tłumieniu składowych tonalnych hałasu, pomiary tłumienia zweryfikowano za pomocą pomiarów audiometrycznych.W wyniku zrealizowanych prac wykazano, że tłumienie składowych tonalnych hałasu przez nauszniki przeciwhałasowe może znacznie odbiegać od uśrednionych wartości mierzonych jako tłumienie dźwięku zgodnie z zaleceniami normy EN 24869-1. Jednoczesnie wykazano przydatność modelowania w odniesieniu do oceny hałasu impulsowego.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010