Biblioteka

Szukaj w zasobach Biblioteki

 
Czasopisma

 

Biblioteka gromadzi czasopisma naukowe i specjalistyczne z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Czasopisma dostępne w Czytelni to m.in.:

 

Czasopisma polskojęzyczne:

Atest – Ochrona Pracy

Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka

Bezp. Pracy i Ochr. Środowiska w Górnictwie

Informator Ochrony Pracy

Inspektor Pracy

Integracja

Mechanik

Medycyna Pracy

Medycyna Środowiskowa

Monitor Prawa Pracy

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Nowoczesny Magazyn

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

Polityka Społeczna

Pomiary, Automatyka, Robotyka

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Praca Socjalna

Prewencja i Rehabilitacja

Rynek Pracy

Problemy Jakości

Promotor BHP

Służby Utrzymania Ruchu

Świat Nauki

Czasopisma obcojęzyczne:

Accident Analysis and Prevention (online)

Applied Ergonomics (online)

Human Factors

Journal of Safety Research

Int. Journal of Industrial Ergonomics (online)

Int. J. of Occupational Safety and Ergonomics (online)

Medycyna Pracy

Occupational Safety and Health

Safety Science (online)

Scandinavian J. of Work Environment and Health

The RoSPA Occup. Safety and Health Journal

 

Biblioteka posiada dostęp do zasobów elektronicznych (WBN, licencja krajowa, IEEE/IET, ProQuest).

Dostęp do zasobów – na komputerach w CIOP-PIB (także w Czytelni).

Wyszukiwarka czasopism w bazach zasobów elektronicznych (lista A-Z)

 

Więcej informacji: biblio@ciop.pl