Wykaz
Opis

ZŁOTY MEDAL MTP za Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
SAWO 2016, Poznań, 26-28 kwietnia 2016

 

ZŁOTY MEDAL MTP


za Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

 

opracowane przez  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i PFRON