Wykaz
Opis

Certyfikat dostępności dla osób z niepełnosprawnością Fundacji Integracja przyznany Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska TECH-SAFE-BIO CIOP-PIB
Warszawa, 21.01.2016 r.

 

Certyfikat obiektu bez barier

 

W dniu 21.01.2016 z rąk Prezesa Fundacji Integracja, Piotra Pawłowskiego, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy otrzymał certyfikat dostępności dla osób z  niepełnosprawnością Fundacji Integracja przyznany Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska TECH-SAFE-BIO  CIOP-PIB