Wykaz
Opis

Uroczystość wręczenia Nagród im. Haliny Krahelskiej przyznawanych przez Głównego Inspektora Pracy


 

Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w dniu 28 lipca br., odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Haliny Krahelskiej przyznanych w 17. już edycji tej Nagrody.  Na uroczystość przybyli: wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz,  oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Jacek Męcina, a także liczni przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i związków zawodowych.

Nagroda ta jest przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: prewencja zagrożeń zawodowych, nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, wynalazczość, projektowanie i wdrażanie bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, popularyzacja prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

Nagrody indywidualne otrzymali:

– prof. dr. hab. Ryszard Andrzejak z Akademii Medycznej we Wrocławiu
– Wojciech Bradecki, prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
– dr Mirosław Feldman z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
– Ryszard Łepik, wiceprzewodniczący OPZZ
– Marek Mazurkiewicz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie Fiat Auto Poland S.A., Zakład Tychy
– Kazimierz Pasternak zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
– prof. dr. hab. Konrad Rydzyński, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera.

Nagrody zespołowe otrzymali:

– Krajowy Zespół Koordynacyjny ds. Społecznej Inspekcji Pracy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
– redakcja miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”.

Nagrody wręczali Anna Hintz Główny Inspektor Pracy i wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz. Gratulując laureatom, Marszałek podkreślił, że nagroda ta jest ważna z trzech powodów. Po pierwsze, wyjątkową postacią jest jej Patronka, po drugie, wyjątkowy jest także przedmiot tej nagrody – troska o cywilizowane standardy pracy, dbałość, a często wielka walka o warunki pracy. Wyjątkowa jest także osoba, która tę nagrodę przyznaje – Pani Minister Anna Hintz, znana ze swoich kompetencji i bezstronności, godna kontynuatorka dzieła Haliny Krahelskiej.
Patronka tej nagrody – Halina Krahelska, działaczka niepodległościowa, pisarka i publicystka, w latach 1912-1917 przebywała na zesłaniu. Po powrocie, w latach 1919-1931 pełniła zadania inspektorem pracy. W swojej pracy inspektorskiej szczególnie wiele uwagi poświęciła ochronie zdrowia kobiet, opiece nad matką i dzieckiem oraz pracy młodocianych. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny ochrony pracy. Podczas II wojny światowej była działaczką w Armii Krajowej. Zmarła w 1945 roku w obozie w Ravensbruck.

W uzasadnieniu do przyznania tej nagrody redakcji "Bezpieczeństwa Pracy"  napisano m.in.: Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy” wydawany jest od 34 lat. Są w nim prezentowane naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma nowoczesny, wybitnie interdyscyplinarny charakter... W ostatnich latach z wielką rzetelnością i profesjonalizmem propaguje także wiedzę aktualną dla praktyki wdrażania wymagań UE.