Wykaz
Opis

GRAND PRIX SAWO 2010 przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii edukacja i prewencja za Program komputerowy PRO-M wspomagający prowadzenie oceny ryzyka na etapie projektowania maszyny
opracowany przez konsorcjum w składzie: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa), Instytut Techniki Górniczej KOMAG (Gliwice), Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (Kraków), Instytut Odlewnictwa (Kraków), Instytut Obróbki Plastycznej INOP (Poznań), Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (Warszawa), Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners.