Wykaz
Opis

GRAND PRIX SAWO 2010 przyznane przez Głównego Inspektora Pracy w kategorii ochrony indywidualne za Filtr przeciwpyłowy wielokrotnego użytku BIO E 953 P3 Rwyprodukowany przez konsorcjum w składzie: Filter Serwice Sp. z o.o. (Zgierz) i Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa), zgłoszony przez Filter Service Sp. z o.o. (Zgierz)