Wykaz
Opis

Złoty medal 61. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova 2012


 

opracowany przez firmę VIGO SL i Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy