Wykaz
Opis

Wyróżnienie Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego dla szczególnie aktywnych dziennikarzy

25 kwietnia 2012 r. 
W uznaniu zasług na polu problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, w roku 2012 została podjęta decyzja o wyróżnianiu przez Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego szczególnie aktywnych dziennikarzy. 
Wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu jest przyznawane okazjonalnie w uznaniu dla aktywności i systematyczności kontaktów, wagi merytorycznej oraz skuteczności medialnej dziennikarza. Pierwszą statuetkę otrzymała  Pani Elżbieta Łukowska - dziennikarka Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia. 

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się  podczas konferencji modułowej pt.: „Partnerstwo dla prewencji” oraz „Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów” zorganizowanej przez Instytut w dniu 25 kwietnia 2012 r. w World Trade Center przy MTP w Poznaniu.