Wykaz
Opis

Nagroda World Invention Intellectual Property Association WIIPA w ramach specjalnej edycji międzynarodowych targów INTARG 2020 – Innowacje społeczne
9-10 listopada 2020 r., formuła online

 

Nagroda World Invention Intellectual Property Association WIIPA w ramach specjalnej edycji międzynarodowych targów INTARG 2020 – Innowacje społeczne

9-10 listopada 2020 r., formuła online

za rozwiązanie pn.

Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

 

opracowane przez:  

- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider projektu)

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

- Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych