Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Informacyjna KAMPANIA społeczna 2018 pn. "Moda na bezpieczeństwo"
Okres realizacji kampanii: marzec – grudzień 2019 r.

 

W marcu ruszyła kolejna informacyjna kampania społeczna Centralnego Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Tym razem pod hasłem „Moda na bezpieczeństwo”. Jej celem jest podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia, a także promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka.

 

Jak wynika z danych GUS, najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy są niezmiennie nieprawidłowe zachowania pracowników. Ostatniestatystyki GUS (styczeń-wrzesień 2018 r.) wskazują, że prawie 70% wypadków była spowodowana nieprawidłowym zachowaniem się pracowników, w tym niewłaściwymi zachowaniami. Ponadto wyniki badań pn. „Bezpieczeństwo pracy i bezpieczne zachowania w domu” (przeprowadzone przez CIOP-PIB w 2014 r. na grupie ponad 1 tys. respondentów) wskazują, że chociaż większość dorosłych Polaków deklarowała, że zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac domowych i na bezpieczeństwo domowników, którzy takie prace wykonują, to już prawie 50% nie stosowało środków ochronnych podczas wykonywania takich prac. Jeszcze więcej, bo 60% nie podejmowało w domu rozmów na taki temat. Wypadki w domu często spowodowane są nieuwagą, czy to przy krojeniu – łatwo wtedy o zacięcie się, czy podczas wchodzenia lub schodzenia po schodach albo nieprawidłowego korzystania z drabiny. Ale można też poślizgnąć się w łazience- na takie urazy narażone są zwłaszcza osoby starsze, lub poparzyć przy przygotowywaniu posiłku – to dotyczy często dzieci, które mogą dotknąć rozgrzanej kuchenki lub oblać się wrzątkiem. Konieczne wydaje się więc nie tylko promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy, ale także w życiu pozazawodowym człowieka.

 

W ramach kampanii będą prowadzone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne, skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw, członków ich rodzin oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. Poza organizowaniem działań dla zamkniętych grup (takich jak konferencje, seminaria czy warsztaty dotyczące tematyki kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym), istnieje także możliwość realizowania działań kampanii w przestrzeni publicznej, np. wystawy, prezentacje, pokazy, czy przedstawienia. Jak co roku, Partnerzy kampanii będą też mieli możliwość organizowania własnych, autorskich działań.

 

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

 

Okres realizacji kampanii: marzec – grudzień 2019 r.

 

Zasięg kampanii: ogólnopolski

 

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII 
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

 

Kampania jest realizowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2017-2019) - 3 etap zadania służb państwowych pt. „Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka”.