Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Nowa norma międzynarodowa dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ISO 45001: Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use.
Marzec 2018

 

W marcu 2018 roku została opublikowana norma międzynarodowa zawierająca wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i wytyczne ich stosowania - ISO 45001: Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use.
Podstawowym celem normy ISO 45001 jest wspomaganie organizacji w działaniach skierowanych na zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom związanym z pracą.

 

W celu zwiększenia skuteczności systemu zarządzania BHP w normie ISO 45001 zwrócono szczególną uwagę na dostosowywanie systemu zarządzania BHP do zmieniającego się otoczenia, identyfikację zarówno ryzyk, jak i szans, zgodność z wymaganiami prawa oraz rozwój przywództwa i współudział pracowników w zarządzaniu BHP.
Wszystkich zainteresowanych normą zapraszamy na szkolenia.
Szkolenie prowadzone przez wykładowców CIOP-PIB odbyło się 11-13 kwietnia 2018