Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Europejska kampania informacyjna 2014-2015 "Stres w pracy? Nie, dziękuję!"

 

 

 

 

 

 

Kampania jest ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem o charakterze informacyjnym i upowszechniającym, zainicjowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i realizowanym na poziomie poszczególnych państw UE przez krajowe punkty centralne EU-OSHA.

Głównym celem kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 2014–15 jest zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz zachęcenie pracodawców, menedżerów oraz pracowników i ich przedstawicieli do prowadzenia współpracy w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami.

Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy pozwala tworzyć środowisko pracy sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu pracowników oraz poprawia wyniki przedsiębiorstwa. Aby ułatwić uzyskanie tych rezultatów, kampania koncentruje się na następujących kwestiach:

  • zwiększenie wiedzy na temat narastającego problemu związanego ze stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy
  • udostępnianie i promowanie korzystania z prostych, praktycznych narzędzi i wytycznych w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy
  • podkreślanie pozytywnych skutków zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy, w tym również danych dot. ekonomicznego aspektu zagadnienia.

 

Więcej informacji ...