Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Europejska Kampania na rzecz OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 2008 - 2009


Europejska Kampania na rzecz OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 2008 - 2009

W roku 2008 rozpoczęła się nowa europejska kampania informacyjna pn.

"Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.
Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy"  

Kampania ta trwać będzie dwa lata – 2008-2009
i będzie poświęcona ocenie ryzyka zawodowego. Celem kampanii jest promowanie idei oceny ryzyka zawodowego jako procesu, w który powinni włączyć się zarówno pracodawcy, eksperci  jak i pracownicy. Ponadto promowane będzie proste ("krok po kroku") podejście do oceny ryzyka, a pracodawcy zachęcani będą do samodzielnego przeprowadzania oceny ryzyka. Jest to bowiem pierwszy krok do systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem.