Podzespół kotwiczący

Podzespół kotwiczący

   Podzespół kotwiczący mocowany na konstrukcji nośnej stanowi pierwsze ogniwo systemu, związane bezpośrednio ze stanowiskiem pracy. Jego zadaniem jest zakotwiczenie podzespołu łącząco-amortyzującego w celu umożliwienia jego działania podczas powstrzymywania spadania człowieka. Jako podzespoły kotwiczące mogą być wykorzystywane elementy stanowisk pracy na wysokości, np. kratownice, belki nośne, elementy metalowe wmurowane w stropy, które pozwalają na zaczepienie zatrzaśnika podzespołu łącząco-amortyzującego. Punkty kotwiczenia na konstrukcji nośnej powinny spełnić wymagania normy PN-EN 795 i charakteryzować się wytrzymałością nie mniejszą niż 15 kN i być funkcjonalnie dopasowane do zakończenia podzespołu łącząco-amortyzującego. W przypadku braku na stanowisku pracy odpowiednich elementów, które mogą być zastosowane jako punkty kotwiczenia, należy je skonstruować przez posłużenie się np. linką stalową wyposażoną w zatrzaśnik, opasaną wokół belki, zaczepem nożycowym założonym na rurę rusztowania, rozpiętą w poziomie stalową liną zaczepową, "martwą masą" usytuowaną na stanowisku pracy o odpowiedniej nośności, trójnogiem ustawionym nad włazem do studzienki kanalizacyjnej, itp. Przykładowe uniwersalne rozwiązania podzespołów kotwiczących przedstawiono rysunku.