Środki ochrony kończyn górnych
 

Klasyfikacja środków ochrony rąk

Środki ochrony rąk to głównie rękawice ochronne.Oprócz typowych rękawic wyróżnia się: rękawice bez palców, woreczki, ochraniacze na palce, trójpalce, ochraniacze nadgarstka, łokci (nałokietniki), przedramienia i ramienia. Dawniej wśród środków ochrony rąk dostępne były również dłonice i woreczki. Poniżej przedstawiono podział rękawic ochronnych ze względu na ich konstrukcje.

 • rękawice ochronne
  • jednopalcowe
  • trzypalcowe
  • pięciopalcowe
  • o skróconych palcach
  • bezpalcowe

Drugim kryterium podziału są właściwości ochronne rękawic. Z tego względu rękawice ochronne można podzielić na:

 • rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi
 • rękawice chroniące przed czynnikami biologicznymi
 • rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi
 • rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi
 • rękawice elektroizolacyjne
 • rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
 • rękawice antywibracyjne.