Perspektywa finansowa
 

Perspektywa finansowa odnosi się do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo wskutek niewłaściwych warunków pracy oraz nakładów na realizację procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowym celem perspektywy jest optymalizacja kosztów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przy jednoczesnym zapewnieniu, że przedsiębiorstwo będzie spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP.

Więcej informacji na temat analiz ekonomicznych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy znajdą Państwo w dziale Koszty i korzyści.

 

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych