Poradnik

 

Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji z uwzględnieniem wymagań i wytycznych normy międzynarodowej ISO 45001

 

W roku 2013 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która dużo wcześniej opracowała normy dla systemów zarządzania jakością (normy serii ISO 9000) oraz zarządzania środowiskowego (normy serii ISO 14000), uznała za celowe opracowanie znormalizowanych wymagań również dla systemu zarządzania BHP. Opublikowana w roku 2018 norma ISO 45001 „Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use”, której polska wersja (PN-ISO 45001:2018-06) ukazała się w roku 2019, zawiera wymagania dla system zarządzania BHP wraz z wytycznymi ich stosowania, a jej struktura odpowiada wymaganiom ISO dla norm odnoszących się do systemów zarządzania (wg Dyrektywy ISO/IEC, Część 1, Skonsolidowany Suplement ISO - Załącznik SL ISO/IEC). Norma została opracowana z myślą o wszelkiego rodzaju organizacjach, niezależnie od wielkości oraz rodzaju działalności i odnosi się do ryzyk, na których ograniczanie organizacja ma wpływ, uwzględniając otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne, a w szczególności potrzeby i oczekiwania pracowników i innych zainteresowanych stron. 

 

We wdrażaniu i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji z uwzględnieniem wymagań i wytycznych normy ISO 45001 mogą pomóc informacje zawarte w poradniku „Doskonalenie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z uwzględnieniem wymagań i wytycznych normy międzynarodowej ISO 45001”.
W jego kolejnych rozdziałach przedstawiono cele, strukturę oraz elementy systemu zarządzania BHP, zwracając szczególną uwagę na wymagania normy ISO 45 001. Podkreślono związki przepisów prawa z elementami systemu zarządzania BHP oraz wskazano rozwiązania, które mogą służyć wdrażaniu tych elementów.

 

 

Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem wymagań i wytycznych normy międzynarodowej ISO 45001

 

Zofia Pawłowska, Małgorzata Pęciłło,
Centralny Instytut Ochrony Pracy –Państwowy Instytut Badawczy

2018 r.

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych