Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Recenzenci kwartalnika

Informacje dla autorów

Oświadczenie dla autora

Kryteria oceny artykułu dla recenzenta

 

Etapy oceny publikacji

 

Artykuły zaakceptowane do publikacji w czasopiśmie Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów (recenzje typu double black).

 

Recenzja artykułu ma formę pisemną – w tym celu redakcja stosuje formularz recenzji (dostępny na stronie internetowej w formie pliku pdf ). W formularzu recenzji są zawarte kryteria dotyczące warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent formułuje uwagi oraz zalecenia dla autora artykułu, może również zaznaczyć uwagi szczegółowe w samym tekście artykułu. Recenzja zawsze zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia lub odrzucenia artykułu.

Po recenzji artykuł jest zwracany autorowi celem ustosunkowania się do sugerowanych poprawek.

Redakcja archiwizuje wszystkie recenzje, zarówno w wersji elektronicznej, jak i w papierowej. 

 

Streszczenia roczników
2021 - 2001
Wybierz rocznikWybierz numer