Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11 (422) LISTOPAD 2006
Wyposażenie i techniczne środki ochronne do prac na wysokości
Andrzej Dąbrowski

W artykule omówiono wyposażenie pracy oraz techniczne środki ochronne, których zastosowanie zmniejsza ryzyko zawodowe podczas wykonywania prac na wysokości. Szczególną uwagę zwrócono na przeznaczenie i zakres zastosowania oraz zasady bezpieczeństwa użytkowania: wyposażenia do przenoszenia pracowników, kładek (pomostów) wznoszących się, mostków lub kładek dachowych, rusztowań, drabin, balustrad ochronnych, pokryw zabezpieczających otwory w podłożu oraz siatek bezpieczeństwa.


Prawna ochrona pracy (1)
Barbara Krzyśków

W artykule przedstawione zostały podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł ten jest wstępem do dalszych publikacji zawierających konkretyzację obowiązków pracodawcy w zależności od gałęzi gospodarki lub rodzajów prac wykonywanych u danego pracodawcy.


Składki i świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS - funkcjonowanie systemu
Jan Rzepecki

W artykule przedstawiono zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących od 1 kwietnia 2006 r. Dokonano analizy wydatków na świadczenia z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS w latach 2003 - 2005, porównując je z dochodami ze składek. Zaproponowano kierunki zmian w obowiązujących przepisach dotyczących różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w celu zwiększenia motywacji do podejmowania działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach.


Zawody trudne i niebezpieczne. Stres w pracy mechaników lotniczych
Andrzej Najmiec, Maria Widerszal-Bazyl

W artykule przedstawiono wyniki badań psychospołecznych warunków pracy w grupie mechaników lotniczych. Uwzględniono w nich model stresu obejmujący trzy wymiary: wymagania w pracy, możliwość wpływu na pracę (kontrola) oraz wsparcie społeczne.


Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer