Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10(601) PAŹDZIERNIK 2021
 • Działania wspierające zatrudnienie osób z chorobami przewlekłymi
  dr hab. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB , dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras , s. 12-16
 • Systemy umożliwiające identyfikację upadku z wysokości
  dr inż. Marcin Jachowicz , dr inż. Grzegorz Owczarek , s. 17-21
 • Działania wspierające zatrudnienie osób z chorobami przewlekłymi
  dr hab. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB , dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

  Choroby przewlekłe w postępujący sposób ograniczają funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym, w tym zawodowym. Wywierają duży wpływ na zdolność do wykonywania pracy i tym samym do zarobkowania. Etiologia chorób przewlekłych jest wieloczynnikowa. Istotną rolę w ich powstawaniu pełnią czynniki zawodowe i styl życia. Oddziaływanie na te czynniki stanowi jedno z ważniejszych zadań wspierających zatrudnianie osób z chorobami przewlekłymi. W artykule omówiono główne działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia i dostosowania warunków pracy do potrzeb osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, z wybranymi chorobami układu sercowo-naczyniowego (chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym) oraz z cukrzycą.

   

   

  DOI: 10.54215/BP.2021.10.4  Systemy umożliwiające identyfikację upadku z wysokości
  dr inż. Marcin Jachowicz , dr inż. Grzegorz Owczarek

  W artykule omówiono dwa rodzaje opracowanych w CIOP-PIB systemów umożliwiających identyfikację upadku człowieka z wysokości. Działanie pierwszego z nich jest oparte na akcelerometrycznym układzie pomiarowym, zaimplementowanym w pasie biodrowym, który stanowi element sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Działanie drugiego systemu polega na analizie zarejestrowanego obrazu wideo. Przedstawiono metody oraz wyniki badań kalibracyjnych i sprawdzających obu zaprojektowanych systemów, które wykorzystano do przeprowadzenia badań wstępnych. Podczas tych badań uczestnik wykonywał określone ćwiczenia: siadanie i symulowany upadek. Porównanie wyników badań wykazało dużą zbieżność pomiędzy wartościami zmierzonymi za pomocą czujników przyspieszeń oraz wartościami uzyskanymi na podstawie przeprowadzonej analizy obrazu. Opisane systemy mogą więc posłużyć do identyfikacji upadku oraz jako elementy inicjujące urządzenia do dynamicznego skracania drogi spadania, które zmniejszą siły działające na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania z wysokości.

   

   

   

  DOI: 10.54215/BP.2021.10.5  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer