Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11 (470) LISTOPAD 2010
 • Doskonalenie promowania bhp. XIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.
  mgr Agnieszka Szczygielska, s. 4-5
 • Ocena komfortu i obciążenia cieplnego człowieka z zastosowaniem wirtualnych manekinów termicznych
  Anna Bogdan, s. 8-11
 • Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (3)
  Jan Rzepecki, s. 12-15
 • Skuteczność programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych - doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw
  Małgorzata Pęciłło, s. 16-19
 • Warunki pracy pracowników tymczasowych - badania ankietowe
  Barbara Krzyśków, s. 20-23
 • Mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny do monitorowania narażenia na hałas w środowisku pracy
  Leszek Morzyński, Tomasz Krukowicz, s. 24-26
 • Przegląd najnowszych publikacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel, s. 28-31
 • Doskonalenie promowania bhp. XIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.
  mgr Agnieszka Szczygielska  Ocena komfortu i obciążenia cieplnego człowieka z zastosowaniem wirtualnych manekinów termicznych
  Anna Bogdan

  W prognozowaniu obciążenia termicznego oraz modelowaniu izolacyjności cieplnej odzieży stosowanej na danym stanowisku pracy od lat stosowane są rzeczywiste manekiny termiczne umożliwiające odwzorowanie procesów wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. Wraz z rozwojem technik numerycznego modelowania wymiany ciepła opracowywane są również wirtualne manekiny termiczne, które umożliwiają szybkie określenie ryzyka wystąpienia obciążenia termicznego na danym stanowisku pracy. W artykule przedstawiono informacje na temat konstrukcji pierwszego polskiego wirtualnego manekina termicznego, wyposażonego w moduł umożliwiający symulację również działania układu termofizjologii człowieka.  Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (3)
  Jan Rzepecki

  W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przeprowadzonych w 25 przedsiębiorstwach. Dokonano analizy kosztów ZZL z uwzględnieniem kosztów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz kosztów działalności prewencyjnej w przedsiębiorstwach. Ponadto przeprowadzono analizę i ocenę wskaźników udziału kosztów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w ogólnych kosztach ZZL oraz wskaźników efektywności zarówno wśród przedsiębiorstw o dobrym poziomie ZZL i pozostałych, jak i w przedsiębiorstwach ujętych w trzech dużych grupach działalności.


  Skuteczność programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych - doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw
  Małgorzata Pęciłło

  W artykule przedstawiono programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych, które są określane jako zespół technik ukierunkowanych na zachęcanie lub zniechęcanie pracowników do z góry określonych zachowań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Programy te od wielu lat są uważane za skuteczne narzędzie prewencji wypadkowej i promowane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Obecnie programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych cieszą się coraz większym powodzeniem również w Europie i mogą stanowić metodę doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.


  Warunki pracy pracowników tymczasowych - badania ankietowe
  Barbara Krzyśków

  Artykuł jest kontynuacją serii artykułów na temat pracy tymczasowej. Przedstawiono w nim informacje na temat badań ankietowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom tymczasowym, a także omówiono wyniki tych badań.  Mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny do monitorowania narażenia na hałas w środowisku pracy
  Leszek Morzyński, Tomasz Krukowicz

  W artykule przedstawiono propozycję urządzenia elektronicznego, które wspierałoby pracodawców w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów bhp odnoszących się do zagrożenia hałasem w środowisku pracy. Urządzeniem tym jest mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny, którego zadaniem jest monitorowanie indywidualnego narażenia na hałas pracowników i informowanie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy. Przedstawiono także budowę wskaźnika, omówiono jego funkcje oraz sposób ich realizacji.


  Przegląd najnowszych publikacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel

  Celem artykułu jest przybliżenie bieżącej tematyki publikacji Agencji czytelnikom krajowym, wskazanie wybranych polskojęzycznych źródeł informacji, obejmujących m.in. tematykę aktualnej kampanii informacyjnej: „Bezpieczna eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków”, a także innych, najnowszych zasobów informacyjnych Agencji.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer