Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9(588) WRZESIEŃ 2020
Zjawiska elektrostatyczne w środowisku pracy – analiza zagrożeń i studium przypadku
dr inż. Szymon Ptak

Celem artykułu jest budowanie świadomości na temat zagrożeń spowodowanych przez wyładowania elektrostatyczne w środowisku pracy. Przedstawiono wytłumaczenie zjawiska, wskazując metody generowania ładunku elektrycznego na powierzchni obiektów fizycznych. Przybliżono podział wyładowań, a także omówiono wybrane typy: iskrowe, koronowe, snopiaste, snopiaste rozprzestrzeniające się. Przeprowadzono analizę rzeczywistych zdarzeń, w których doszło do powstania wyładowania elektrostatycznego w warunkach przemysłowych, wraz ze wskazaniem przyczyny zjawiska i środków ochronnych.

Zagrożenia, które towarzyszą zjawisku elektryczności statycznej wymuszają stosowanie określonych środków bezpieczeństwa. Jak pokazuje praktyka, zaniedbania w tym zakresie mogą powodować ogromne straty, zarówno z punktu widzenia zdrowia i życia pracowników, utraconego i zniszczonego mienia, jak i wpływu na środowisko naturalne.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.3882

 Aktywność fizyczna Polaków w czasie pracy zdalnej – prezentacja wyników badań empirycznych
mgr Agnieszka Szczygielska

Epidemia COVID-19 wywróciła życie społeczeństw na całym świecie do góry nogami. W rezultacie ogłoszenia w Polsce w stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wprowadzone zostały liczne ograniczenia, które wpłynęły na styl życia i pracy Polaków. W konsekwencji z dnia na dzień życie zawodowe wielu osób przeniosło się do przestrzeni domowej, która zaczęła być nie tylko domem i miejscem pracy, ale nierzadko także szkołą. Dla wielu osób zmiana stylu życia i pracy wiązała się także z ograniczeniem aktywności fizycznej. W artykule omówiono wyniki badania przeprowadzonego przez CIOP-PIB w kwietniu i maju 2020 r. (CAWI, N=359) dotyczącego kształtowania zdrowych warunków pracy oraz aktywności fizycznej osób pracujących w domu.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.3883Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer