Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5(584) MAJ 2020
 • Promowanie kultury bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB „Moda na bezpieczeństwo”,
  mgr Agnieszka Szczygielska, s. 16-20
 • Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii
  dr Witold Sygocki , dr hab. Łukasz Baka , dr hab. Joanna Bugajska prof. Instytutu , mgr inż. Andrzej Biernacki , s. 21-25
 • Drgania o ogólnym działaniu na wybranych stanowiskach pracy w firmach zajmujących się przeróbką surowców mineralnych – wyniki badań własnych
  mgr inż. Jacek Zając , dr inż. Piotr Kowalski , mgr inż. Małgorzata Rejman , s. 26-28
 • Promowanie kultury bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB „Moda na bezpieczeństwo”,
  mgr Agnieszka Szczygielska

  Kampania społeczna to specyficzna kampania komunikacyjno-promocyjna, której celem jest wywołanie zmian postaw społecznych wobec pewnej idei czy problemu. Na ogół w tego typu przedsięwzięciach chodzi o osiągnięcie efektu edukacyjnego poprzez informowanie, wyjaśnianie, skłanianie do aktywności, poruszanie trudnych bądź wstydliwych tematów uwzględniających interes społeczny.

  Kampanie społeczne organizowane przez CIOP-PIB skupiają się przede wszystkim na problematyce związanej z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy. Jako cel realizowanej w 2019 r. kampanii „Moda na bezpieczeństwo” przyjęto podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia, a także promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym. W artykule przedstawiono podsumowanie działań kampanii.  Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii
  dr Witold Sygocki , dr hab. Łukasz Baka , dr hab. Joanna Bugajska prof. Instytutu , mgr inż. Andrzej Biernacki

  Deponowanie wyników badań naukowych – zarówno opracowanych, jak też tzw. surowych danych – odbywa się pod wieloma postaciami, poprzez zamieszczanie w repozytoriach danych badawczych, umieszczanie wyników w publikacjach, które są następnie indeksowane na platformach czasopism, w bazach bibliograficzno-abstraktowych. Niektóre czasopisma funkcjonujące w obiegu międzynarodowym wymagają od autorów dołączania do artykułów także zbiorów z danymi, bądź zdeponowania ich w jednym z ogólnodostępnych repozytoriów danych badawczych. W artykule zaprezentowano wybrane bazy danych, dostarczających informacji o wynikach badań m.in. z zakresu biomechaniki, fizjologii, psychologii.    Drgania o ogólnym działaniu na wybranych stanowiskach pracy w firmach zajmujących się przeróbką surowców mineralnych – wyniki badań własnych
  mgr inż. Jacek Zając , dr inż. Piotr Kowalski , mgr inż. Małgorzata Rejman

  W artykule przedstawiono wyniki badań drgań działających w sposób ogólny na 30 stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych. Analiza narażenia na drgania ogólne wykazała, że na tego typu stanowiskach pracy mogą wystąpić przekroczenia wartości dopuszczalnych. Na 7 spośród zbadanych stanowisk ryzyko zawodowe ze względu na drgania ogólne oszacowano jako duże. Na 6 stanowiskach pracy wyznaczone wartości dziennych ekspozycji przekraczały 0,5 NDN (ryzyko średnie), także na 6 stanowiskach nie przekraczały 0,5 NDN (ryzyko małe). Na 11 stanowiskach ryzyko zawodowe oszacowano jako pomijalnie małe (wartości dziennych ekspozycji nie przekraczają 0,2 NDN). Uzyskane wyniki badań wskazują na potrzebę przeprowadzania pomiarów kontrolnych i oceny drgań ogólnych na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych.  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer