Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4(571) KWIECIEŃ 2019
Narażenia zawodowe na dymy spawalnicze i wentylacja na stanowiskach spawalniczych
dr inż. TOMASZ JANKOWSKI

Spawalnictwo stanowi podstawową technologię łączenia materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych. Duże narażenie zawodowe spawaczy wynika z występowania różnorodnych czynników szkodliwych, towarzyszących procesom spawania, w tym emisji mieszaniny drobnodyspersyjnych cząstek stałych (pyłu) oraz substancji chemicznych (gazów) do środowiska pracy. Główną rolę w zmniejszaniu stężenia zanieczyszczeń powietrza w strefach, gdzie prowadzone są prace spawalnicze, odgrywa wentylacja mechaniczna.

W artykule przedstawiono charakterystykę dymów spawalniczych, parametry procesowe spawania oraz sposoby rozdziału powietrza poprzez zastosowanie urządzeń i instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych do spawania.Wymagania i metody badań urządzeń samozaciskowych chroniących przed upadkiem z wysokości, wyposażonych w sztywne prowadnice
dr inż. KRZYSZTOF BASZCZYŃSKI

Urządzenia samozaciskowe ze sztywnymi prowadnicami, w postaci szyn lub napiętych lin stalowych, to indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, przeznaczony dla stanowisk pracy, na których pracownicy muszą przemieszczać się na długich odcinkach pionowych, np. wież telekomunikacyjnych, elektrowni wiatrowych, słupów energetycznych. W artykule zaprezentowano podstawowe konstrukcje urządzeń oraz zasadę ich działania. Ze względu na złożoną konstrukcję urządzeń samozaciskowych oraz ich odpowiedzialną rolę w zabezpieczeniu użytkowników muszą spełniać szereg wymagań, które wraz z metodami badań są zawarte w normach PN-EN i dokumentach  Recommendation for Use (RfU).

Zestawienia aktualnych wymagań i metod zaprezentowano w podziale na grupy dotyczące: materiałów i konstrukcji, odporności na obciążenie statyczne oraz zachowania i funkcjonowania w warunkach dynamicznych. Wskazano również na badania prawidłowości działania urządzeń podczas wchodzenia i schodzenia oraz badania niebezpiecznych zjawisk mogących wystąpić podczas powstrzymywania spadania, prowadzone z zastosowaniem manekinów antropomorficznych.Bezpieczeństwo pracy i ergonomia podczas łączenia elementów statków powietrznych
dr inż. MARIUSZ DĄBROWSKI

W artykule przedstawiono specyficzne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii występujące w procesach łączenia struktur statków powietrznych. Wielu pracowników w przemyśle lotniczym w Polsce uczestniczy w procesach łączenia materiałów za pomocą nitowania, klejenia lub zgrzewania.  W artykule opisano typowe wypadki przy tych pracach i omówiono charakterystyczne zagrożenia i uciążliwości występujące przy wykorzystaniu różnych technologii łączenia stosowanych w przemyśle lotniczym. W artykule podano także przykłady wyposażenia pracy oraz działań prewencyjnych służących poprawie komfortu pracy podejmowanych w istniejących uwarunkowaniach prawnych i techniczno-organizacyjnych.Potrzeby i oczekiwania strażaków wobec inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń – wyniki badań ankietowych
dr inż. ANNA DĄBROWSKA , dr hab. inż. GRAŻYNA BARTKOWIAK , mgr inż. TOMASZ SZMECHTYK

Bardzo trudne warunki środowiskowe podczas prowadzenia akcji przeciwpożarowych przez strażaków sprawiają, iż wciąż prowadzone są prace naukowo-badawcze zmierzające do opracowania nowego rodzaju inteligentnej odzieży ochronnej, wyposażonej w systemy ułatwiające komunikację i dostarczającej kompleksowych danych o stanie zdrowia strażaków oraz warunkach panujących w ich otoczeniu. Systemy te mogą wspomagać pracę strażaka i przyczyniać się do poprawy jego bezpieczeństwa w czasie akcji przeciwpożarowych. Kluczowe jest jednak, aby spełniały one oczekiwania strażaków i były dostosowane do warunków ich pracy. W związku z tym w publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród strażaków, ukierunkowanych na określenie ich potrzeb w stosunku do inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer