Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4(559) KWIECIEŃ 2018
Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy zakładów przemysłu mleczarskiego
Agata Stobnicka-Kupiec

Wśród zagrożeń zawodowych pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego wymienić należy kontakt z czynnikami biologicznymi transportowanymi jako bioaerozol emitowany w trakcie procesu produkcji, kontakt z surowcem odzwierzęcym, jakim jest surowe mleko, czy też z samymi zwierzętami, w przypadku małych przydomowych zakładów przetwórstwa mleka.  

Pracownicy zakładów przemysłu mleczarskiego w trakcie wykonywanych czynności zawodowych są narażeni na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, które mogą stać się przyczyną różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych. W związku z tym głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinna być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.Ocena właściwości ochronnych wkładek antyprzebiciowych w obuwiu przeznaczonym do użytku zawodowego
Agnieszka Woźniak-Mileszczak ,Ewa Woźniak ,Sebastian Decka

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami PN-EN 12568:2011 i PN-EN ISO 20344:2012, odporność wkładek antyprzebiciowych i spodów obuwia z zamontowanymi wkładkami chroniącymi przed przebiciem bada się przy szybkości przebijania (10 ± 3) mm/min, przy użyciu trzpienia („igły”/”gwoździa”) o średnicy (4,50 ± 0,05) mm z końcem ściętym stożkowo pod kątem 30 o do średnicy 1 mm. Jest to stosunkowo mała szybkość w porównaniu z tą, z jaką może nastąpić przebicie spodu np. podczas energicznego chodzenia. Średnica trzpienia badawczego także przewyższa dużą część gwoździ stosowanych w przemyśle. Kontakt użytkownika z ostrymi przedmiotami, które mogą potencjalnie znajdować się na podłożu w miejscu pracy ma zazwyczaj bardziej dynamiczny charakter. Ważne jest, aby obuwie, a tym samym zastosowane w nim wkładki, zapewniły bezpieczeństwo pracownikowi.

Celem podjętych w Laboratorium Obuwia Instytutu Przemysłu Skórzanego badań było określenie wpływu szybkości przebijania i wymiarów trzpienia badawczego na zdolności ochronne wkładek antyprzebiciowych i dokonanie oceny jakości tych elementów.Zaangażowanie w pracę jako czynnik zmniejszający ryzyko stresu zawodowego – na podstawie wyników badań ankietowych
Jarosław Grobelny

Stres zawodowy jest skutkiem postrzegania braku równowagi między wymaganiami środowiska pracy a możliwościami pracownika w radzeniu sobie z tymi wymogami. Zgodnie z procesualnym modelem stresu zasoby, którymi dysponuje pracownik, mogą moderować związek między wymaganiami pracy a stresem. Zaangażowanie w pracę, czyli długotrwały i pozytywny stan afektywno-poznawczy, może stanowić taki zasób.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły ten model. W grupie pracowników słabiej zaangażowanych w pracę poziom postrzeganego stresu zawodowego był wyższy, niż w grupie pracowników zaangażowanych, a poziom tej postawy istotnie moderował związek między wymogami pracy a stresem. Przedstawiono praktyczne wnioski dotyczące czynników organizacyjnych wpływających na zaangażowanie w pracę.Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
Martyna Ostrowska

Obecnie systemy transportowe nie spełniają nie tylko oczekiwań, ale i potrzeb ich użytkowników. Z tego względu poszukiwane są innowacyjne metody zarządzania ruchem drogowym i poprawiające jego bezpieczeństwo. Wśród nich coraz większe zainteresowanie zdobywają inteligentne systemy transportowe (ITS). Stąd też celem artykułu jest próba przedstawienia definicji inteligentnych systemów transportowych oraz ich oddziaływania na bezpieczeństwo kierowców, w tym kierowców zawodowych.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer