Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10(541) PAŹDZIERNIK 2016
 • Stres i sposoby radzenia sobie z nim przez policjantów i strażaków
  Sandra Woszczyk, Joanna Domagalska, Aleksandra Żelazko, Przemysław Nowak, s. 11-15
 • Bezpieczeństwo pracy z mikrofalami przy urządzeniach do wytwarzania plazmy
  Michał Araszkiewicz, Włodzimierz Kordylewski, Mateusz Wnukowski, s. 16-19
 • Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wyzwania związane z ich aktywizacją
  Martyna Ostrowska, Aneta Michcik, s. 20-23
 • Nakłady na prewencję a kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach – badania własne
  Jan Rzepecki, Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz, s. 24-26
 • Stres i sposoby radzenia sobie z nim przez policjantów i strażaków
  Sandra Woszczyk, Joanna Domagalska, Aleksandra Żelazko, Przemysław Nowak

   

  Z uwagi na specyfikę pracy służby mundurowe należą do grup zawodowych szczególnie narażonych na stresory. Rodzaj wykonywanej służby, zmianowy charakter pracy i koszt psychologiczno-emocjonalny, jaki ponoszą, sprzyja przemęczeniu, a w rezultacie wypaleniu zawodowemu. Celem pracy było zbadanie nasilenia stresu oraz poznanie strategii radzenia sobie z nim w pracy policjantów i strażaków w kontekście podkreślenia znaczenia opieki psychologicznej w miejscu pracy.

   

   

     Bezpieczeństwo pracy z mikrofalami przy urządzeniach do wytwarzania plazmy
  Michał Araszkiewicz, Włodzimierz Kordylewski, Mateusz Wnukowski

  W artykule przedstawiono sposób zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia procesu plazmowego z wykorzystaniem mikrofal. Omówiono podstawowe elementy aparatury mikrofalowej wspólne dla wszystkich tego rodzaju urządzeń. Przedstawiono również najważniejsze zagrożenia, jakie można spotkać w przypadku stosowania mikrofal w aparaturze przemysłowej. Z uwagi na specyfikę promieniowania mikrofalowego, zasady bezpieczeństwa są w tym przypadku szczególnie istotne. Analiza potencjalnego ryzyka, metody wyznaczania poszczególnych stref bezpieczeństwa, jak i postępowanie w celu uzyskania certyfikacji stanowiska ze źródłem pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości zostały szczegółowo opisane. Dodatkowo przytoczono podstawowe akty prawne dotyczące tej tematyki.  Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wyzwania związane z ich aktywizacją
  Martyna Ostrowska, Aneta Michcik

  Osoba niepełnosprawna nie jest pracownikiem „gorszym” czy mniej odpowiedzialnym. Zatrudnienie pozwala osobom niepełnosprawnym pokonywać własne ograniczenia, lęki oraz funkcjonować z innymi ludźmi. Jednakże muszą one zwalczać na rynku pracy wiele barier mentalnych, transportowych czy architektonicznych. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych problemów osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wyzwań związanych z aktywizacją tej grupy społecznej.    Nakłady na prewencję a kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach – badania własne
  Jan Rzepecki, Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz

  W artykule przedstawiono wyniki badań uwzględniające nakłady na prewencję wypadkową oraz stan kultury bezpieczeństwa w 51 przedsiębiorstwach reprezentujących różne sektory gospodarki. Analiza wyników wykazała, iż wyższym kosztom prewencji przeliczanym w stosunku do wynagrodzeń towarzyszyła wyższa ocena kultury bezpieczeństwa. Dotyczyło to zwłaszcza przedsiębiorstw z wdrożonym systemem zarządzania BHP, przedsiębiorstw, którym ZUS nie podwyższył składki wypadkowej oraz przedsiębiorstw notowanych na GPW.  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer