Top JOSE


PIMOŚP

 

 
Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2021
 • Przyszłość rozwoju Europy – możliwe wizje w kontekście bhp
 • Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego człowieka powodowane przez nanomateriały
 • Działanie łączne substancji chemicznych wpływających szkodliwie na rozrodczość – charakterystyka problemu
 • Maksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE) w ocenie zagrożeń oczu i skóry wywołanych promieniowaniem laserowym
 • Ocena modeli elementów obuwia ochronnego wykonanych z materiałów antywibracyjnych – wyniki badań własnych
2/2021
 • Samobójstwa polskich marynarzy jako jedna z przyczyn zgonów na statkach morskich – przegląd badań
 • Metody grawimetryczne i optyczne w pomiarach stężenia aerozoli,
 • Naddatki wymiarowe i naddatki do miar antropometrycznych, wynikające ze stosowania środków ochrony indywidualnej (i odzieży roboczej) a ergonomiczne środowisko pracy
3/2021
 • Gospodarka platform internetowych a bhp
 • Samobójstwa polskich marynarzy jako jedna z przyczyn zgonów na statkach morskich – opisy przypadków i czyny pokrewne (2)
 • Wpływ węzłów na parametry mechaniczne lin stosowanych w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
4/2021
 • Wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych – wstępne wyniki badań
 • Przestrzenie powietrzne pod odzieżą – ich pomiar i wpływ na poziom ciepłochronności
5/2021
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Charakterystyka emisji elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem nasobnych urządzeń działających w technologii Internetu Rzeczy
 • Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy
 

Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer