Środki ochrony indywidualnej dla MŚP
PIEKARNIE

 

Faza 2: DOBÓR ODPOWIEDNICH TYPÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Odzież chroniące przed wciągnięciem w wirujące elementy maszyn
Odzież tego typu powinna być prawidłowo dopasowana do sylwetki użytkownika oraz charakteryzować się zwartą konstrukcją Wszystkie szwy w odzieży stosowanej przy zagrożeniu wciągnięcia w ruchome części maszyn powinny być wewnątrz  odzieży. Zapięcia nie powinny mieć wystających, luźnych końców i powinny być zakryte. Nie może być również zewnętrznych kieszeni. Podczas użytkowania odzież powinna być zawsze zapięta. Właściwości ochronne zachowane są tylko wtedy, gdy podczas pracy nie powstają szczeliny między częściami ubioru.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (tzw. lekkimi i średnio ciężkimi) powinny charakteryzować się poziomy skuteczności dla czterech parametrów:

odporności na ścieranie (4 poziomy skuteczności);
odporności na przecięcie (5 poziomów);
wytrzymałości na rozdzieranie (4 poziomy);
odporności na przekłucie (4 poziomy).


Poziomy skuteczności dla poszczególnych rękawic ustalane są na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Im wyższy poziom skuteczności, tym rękawica zapewnia lepszą ochronę.
Rękawice stosowane do ochrony przed lekkimi i średnio ciężkimi urazami mechanicznymi wykonywane są najczęściej ze skóry, tkanin lub dzianin powlekanych tworzywami sztucznymi lub gumą, dzianin poliestrowych, stylonowych, poliamidowych, aramidowych, rdzeniowych.

Osłony twarzy chroniące przed rozbryzgami cieczy
Osłony twarzy zapewniają skuteczną ochronę całej twarzy użytkownika przed przypadkowym kontaktem z przypadkowym strumieniem np. gorącej pary wodnej lub wody. Chronią również twarz przed rozbryzgami cieczy powstającymi m.in. podczas przelewania cieczy.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia działania toksycznego, drażniącego, wywołującego uczulenia lub oparzenia na skórę należy stosować osłony twarzy lub odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego.
Gdy substancja szkodliwa działa drażniąco na oczy lub powoduje ryzyko poważnego ich uszkodzenia należy stosować szczelne gogle lub odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego.

Obuwie chroniące przed poślizgnięciem
Obuwie tego typu charakteryzuje się bardzo wysoką powierzchnią tarcia. Dodatkowo urzeźbienie powierzchni podeszwy jest tak skonstruowane, że umożliwia odprowadzenie warstwy cieczy i ciał sypkich z podłoża.

Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi przedmiotami
Ochrona rąk przy kontakcie z gorącym przedmiotem - rękawice wykonane z materiałów odpornych na działanie wysokiej temperatury tj. z Kevlaru, Nomexu, lnu, bawełny, rękawice z dzianin pętelkowych typu "boucle", rękawice ze skór chromowych termoodpornych. W celu zwiększenia właściwości termoizolacyjnych rękawice wykonuje się z kilku łączonych ze sobą materiałów (układy wielowarstwowe), między poszczególnymi warstwami umieszcza się włókninę i folię aluminizowaną.

Ochronniki słuchu
Uszkodzenia słuchu spowodowane nadmierną ekspozycja na hałas należą do najczęściej rejestrowanych przypadków chorób zawodowych w Polsce. Dopuszczalne wartości hałasu ze względu na ochronę słuchu są następujące:

poziom ekspozycji na hałas odniesiony zarówno do 8 godzin jak i tygodnia pracy nie może przekraczać 85 dB,
maksymalny poziom dźwięku A, mierzony przy włączonej charakterystyce dynamicznej S, nie może przekraczać 115 dB,
szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać 115 dB.


W przypadku gdy brak jest możliwości ograniczenia emisji hałasu lub zastosowania odpowiednich procedur organizacyjnych zapobiegających lub zmniejszających czas ekspozycji pracowników na hałas należy zastosować ochronniki słuchu. Ochronniki słuchu dzieli się na:

nauszniki przeciwhałasowe
wkładki przeciwhałasowe.
 
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych