Środki ochrony indywidualnej dla MŚP
PIEKARNIE

 

   

WSTĘP

Niniejsze opracowanie zawiera informacje mające na celu przybliżenie Państwu wymagań stawianych przez nowe krajowe przepisy prawne (zharmonizowane z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/656/EWG), dotyczące doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zawiera informacje dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej stosowanych w małych piekarniach.

Zagrożenia

W większości małych, nie zmechanizowanych piekarni występują bardzo trudne warunki pracy. Oprócz typowych zagrożeń związanych z uciążliwymi warunkami mikroklimatycznymi (temperatura, szczególnie latem może przekraczać nawet 50oC), wykonywaniem ciężkich prac fizycznych oraz pracą wielozmianową (praca nocna) występują dodatkowo zagrożenia związane z obsługą niebezpiecznych maszyn, kontaktem z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami, możliwością poparzenia gorącą parą wodną.

Pomieszczenia pracy

Ciastownia - do typowych zagrożeń można zaliczyć obsługę niebezpiecznych maszyn (zagrożenie pochwyceniem i zgnieceniem lub przecięciem przez poruszające się elementy maszyn, poślizgnięcie się i upadek, spadające przedmioty lub przetaczane dzieże mogące spowodować urazy stóp. Pyły mąki szczególnie podczas ich przesypywania przez sita.

Hala wypiekowa - do typowych zagrożeń można zaliczyć: kontakt z gorącymi powierzchniami pieca oraz wyrobów, zagrożenie poparzeniem parą wodną, promieniowanie podczerwone, niedostateczne oświetlenie, poślizgnięcie i upadek na śliskiej powierzchni.

Magazyn - Transport przedmiotów, worków z mąką, znaczne zapylenie. Ekspedycja pieczywa - śliskie powierzchnie powodujące ryzko upadku, transportowane pojemniki na chleb

Pomieszczenie do trzepania worków - W pomieszczeniach, w których odbywa się trzepanie worków powinny być zainstalowane urządzenia do odprowadzania pyłów. Zabrania się trzepania worków w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynach surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.

Transport - Większość piekarni dysponuje własnymi samochodami transportowymi. Dostawa pieczywa odbywa się do wielu sklepów i wiąże się z koniecznością rozładowywania samochodu dostawczego bezpośrednio na ulicy. Z tego względu istniej duże zagrożenie potrącenia pracownika przez poruszające się pojazdy.    
 
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych