Wyszukiwanie w bazie substancji

 
Szlifowanie elementów wykonanych ze stali łożyskowej i stali narzędziowej ściernicą ceramiczną zawierającą tlenek krzemu

Szlifowanie elementów wykonanych ze stali łożyskowej i stali narzędziowej ściernicą ceramiczną zawierającą tlenek krzemu

Wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników CIOP w Zakładzie podczas szlifowania elementów wykonanych ze stali łożyskowej i stali narzędziowej ściernicą ceramiczną zawierającą tlenek krzemu, na stanowisku szlifierza płaszczyzn, przedstawiono odpowiednio w:

  • tabeli SP 1 – wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą wagową,  
  • tabeli SP 2 – wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą masową z użyciem przyrządu DUST TRAK
  • tabeli SP 3 – wyniki badań stężeń pyłów określonych metodą liczbową z użyciem przyrządu P-TRAK,
  • tabeli SP 4 – wyniki badań stężeń pyłów określonych metodą liczbową z użyciem przyrządu GRIMM 1.108.

 

Fotografie stanowiska pracy

 

Widok ogólny stanowiska szlifowania płaszczyzn
Widok miejsca szlifowania płaszczyzn

 

Tabela SP 1. Wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą wagową na stanowisku szlifierza płaszczyzn podczas szlifowania elementów wykonanych ze stali łożyskowej i stali narzędziowej ściernicą ceramiczną zawierającą tlenek krzemu

 

L.p. Frakcja pyłu Średnie stężenie pyłu[mg/m3]
1. Pył całkowity 1,791
2. Pył respirabilny 0,352
3. Frakcja PM 10 0,357
4. Frakcja PM 2.5 0,182


Tabela SP 2. Wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą masową, z użyciem przyrządu DUST TRAK, na stanowisku szlifierza płaszczyzn podczas szlifowania elementów wykonanych ze stali łożyskowej i stali narzędziowej ściernicą ceramiczną zawierającą tlenek krzemu

 

  Przed rozpoczęciem pracy Podczas procesu pracy Po zakończeniu pracy
Czas pomiaru godz. 700 godz. 900 godz. 1100 godz. 1300 godz. 1400
Średnie stężenie [mg/m3] 0,108 0,398 0,627 0,104 0,130
Odchylenie standardowe 0,007 0,033 0,078 0,006 0,030


Tabela SP 3.  Wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą liczbową, z użyciem przyrządu P-TRAK, na stanowisku szlifierza płaszczyzn podczas szlifowania elementów wykonanych ze stali łożyskowej i stali narzędziowej ściernicą ceramiczną zawierającą tlenek krzemu

 

  Przed rozpoczęciem pracy Podczas procesu pracy Po zakończeniu pracy
Czas pomiaru godz. 700 godz. 900 godz. 1100 godz. 1300 godz. 1400
Średnie stężenie liczbowe [cz/cm3] 17 881 39 873 62 895 87 181 31 704
Odchylenie standardowe 392 3 981 2 685 15 287 4 452


Tabela SP 4.   Wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą liczbową, z użyciem przyrządu GRIMM 1.108, na stanowisku szlifierza płaszczyzn podczas szlifowania elementów wykonanych ze stali łożyskowej i stali narzędziowej ściernicą ceramiczną zawierającą tlenek krzemu

 

Wymiar cząstek [µm] Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] Czas pomiaru
Przed rozpoczęciem pracy Podczas procesu pracy Po zakończeniu pracy
godz. 700 godz. 900 godz. 1100 godz. 1300 godz. 1400
>0,3 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 246 452 729 249 1 225 509 150 836 288 149
Odchylenie standardowe 13 951 55 532 133 415 12 332 47 217
>0,4 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 56 344 229 091 313 353 54 771 83 169
Odchylenie standardowe 3 830 21 046 24 980 5 846 12 981
>0,5 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 11 361 59 048 72 814 19 041 21 828
Odchylenie standardowe 1 088 5 661 11 066 1 768 3 518
>0,65 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 2 213 19 133 20 338 8 615 5 461
Odchylenie standardowe 279 2 526 4 847 788 952
>0,8 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 873 10 730 10 177 2 5 402 2 555
Odchylenie standardowe 88 1 812 2 756 440 471
>1,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 450 6 660 5 857 1 3 584 1 496
Odchylenie standardowe 50 1 266 1 672 322 257
>1,6 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 240 4 035 3 336 1 2 266 894
Odchylenie standardowe 46 895 993 222 166
>2,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 166 2 536 1 959 1 1 432 497
Odchylenie standardowe 18 429 571 123 74
>3,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 97 823 488 472 140
Odchylenie standardowe 11 106 135 43 12
>4,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 65 419 228 225 67
Odchylenie standardowe 9 65 64 29 11
>5,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 42 200 90 98 33
Odchylenie standardowe 7 38 26 11 9
>7,5 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 25 64 20 27 13
Odchylenie standardowe 4 17 6 6 4
>10,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 10 19 7 9 5
Odchylenie standardowe 5 8 4 4 3
>15,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 1 2 1 2 1
Odchylenie standardowe 1 2 1 1 1
>20,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 0 1 0 1 0
Odchylenie standardowe 0 2 0 1 0