WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
DOBRE PRAKTYKI

07.2019 - Wyniki Konkursu Dobrych Praktyk 2018 – 2019 ogłoszonego w ramach kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

 

I miejsce STOP! – zarządzanie substancjami i mieszaninami w Zakładzie produkcyjnym poprzez zmiany technologiczne i procesowe
Firma: Fiat Chrysler Automobiles (FCA) S.A.
II miejsce Optymalizacja procesu zarządzania chemikaliami
Firma: Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
III miejsce Zapoznanie strażaków Zakładowej Straży Pożarnej i ratowników chemicznych z niebezpiecznymi własnościami substancji poprzez praktyczną prezentację reakcji fizykochemicznych, które mogą wystąpić podczas działań ratowniczych
Firma: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Wyróżnienia
1. Wieszak/miejsce odkładcze na rękawice chemioodporne, Firma: Orion PU sp. z o.o. (Grupa Selena)
2. Organizacja pracy – wdrożenie zasad bezpieczeństwa przy produkcji chemii samochodowej, Firma: PPHU ProElite Andrzej Długosz

Do udziału w Konkursie na poziomie ogólnoeuropejskim zostały nominowane wnioski:

  • W kategorii „Firma do 100 pracowników” wniosek pt. Organizacja pracy – wdrożenie zasad bezpieczeństwa przy produkcji chemii samochodowej (PPHU ProElite Andrzej Długosz)
  • W kategorii „Firma powyżej 100 pracowników” wniosek pt. Optymalizacja procesu zarządzania chemikaliami (Bridgestone Poznań Sp. z o.o.)

Więcej informacji -->>

 

08.08.2018

W ramach kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ogłoszony został Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.  Ma on na celu wyróżnienie firm i organizacji, które wyjątkowo aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

 

Zachęcamy do zgłaszania i promowania dobrych praktyk w Państwa zakładach pracy!

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdziecie Państwo na polskiej stronie Kampanii.

Ulotka Konkursu Dobrych Praktyk

 

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Jury Konkursu na etapie krajowym (organizowanym przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB) wybierze dwie prace do przesłania do etapu europejskiego (organizowanego przez EU-OSHA w Bilbao).

 

Termin przesyłania zgłoszeń w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r.

 

Zachęcamy do przekazywania nam informacji wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na czynniki chemiczne, na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

 

Przykłady dobrych praktyk dostępnych on-line:

 

Podręcznik dobrych praktyk dotyczący ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają” - opublikowany przez Polską Radę NEPSI (akronim powstałej Europejskiej Sieci ds. Krzemionki (NEPSI –European Network for Silica) utworzonej przez branżowe Stowarzyszenia Europejskie Pracowników i Pracodawców)

http://polskicement.pl/files/Pages/145/uploaded/maly%20-%20Good%20Practice%20Guide%20-%20PL%20-%20CEMENT%20cz1.pdf

Przewodniki dobrych praktyk w zakresie postępowania z respirabilną wolną krzemionką dla poszczególnych sektorów:

http://polskicement.pl/Przewodniki_Dobrych_Praktyk-149

 

 

„Podręcznik dobrych praktyk – AZBEST.” Podręcznik wydany przez Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC)

http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/07040069.pdf

Praktyczny podręcznik najlepszych praktyk służących zapobieganiu ryzyku w pracach wymagających kontaktu z azbestem lub zminimalizowaniu tego ryzyka: dla pracodawców, pracowników oraz inspektorów pracy.

 

 

Przykład dobrej praktyki postępowania z odpadami niebezpiecznymi. - Strona internetowa poświęcona GOSPODARCE SUBSTANCJAMI, PREPARATAMI I ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI  na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

http://pg.gda.pl/chem/odczynniki_odpady/index.html