Malowanie

Zalecane środki ochrony indywidualnej

 

Wymieniony poniżej sprzęt powinien stanowić podstawowe wyposażenie każdego majsterkowicza, obok wiertarki, wyrzynarki czy szlifierki. Obecnie środki ochrony indywidualnej można nabyć niemal w każdym sklepie czy supermarkecie z artykułami budowlanymi.

 

Prace malarskie

 

Przygotowanie powierzchni ścian

 

Przygotowanie powierzchni ścian należy do najbardziej niewdzięcznych a jednocześnie nieprzyjemnych czynności. Szlifowaniu i czyszczeniu ścian i sufitów towarzyszą zwykle odpryski tynku, farby oraz pył. Podczas wykonywania tej czynności dochodzi najczęściej do wypadków, związanych z uszkodzeniem oczu na skutek wniknięcia do gałki ocznej pyłów lub odprysków. Ponadto szorstkie lub ostre powierzchnie ścian mogą spowodować obtarcia a nawet poważne skaleczenia.

Z tego względu podczas wykonywania tej czynności należy zawsze stosować gogle ochronne, półmaskę filtrującą oraz  rękawice.

 

 

Malowanie

 

Zagrożenia oraz sposoby ich ograniczania

Podczas malowania występują zagrożenia związane z polaniem się farbą, podrażnieniem skóry rozpuszczalnikiem lub wniknięciem kropel farby do oczu. W przypadku malowania farbami olejnymi lub lakierami na bazie rozpuszczalników organicznych dodatkowe zagrożenie stanowi kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i parami farb. Konsekwencją takiego narażenia mogą być poważne zatrucia.

Z tego względu podczas malowania należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń, np. otwierając okna. Dodatkowo wskazane jest stosowanie półmasek skompletowanych z pochłaniaczami typu A1, jeśli malujemy farbami na bazie rozpuszczalników organicznych.

W przypadku malowania farbami wodnymi można zastosować półmaskę filtrującą klasy P1.

Półmaski takie można również nabyć w sklepach z artykułami budowlanymi lub w specjalistycznych sklepach zajmujących się sprzętem bhp.

Oczy mogą być również narażone na pyły lub krople farb.

W związku z tym malując nie wolno również zapominać o goglach ochronnych. Wniknięcie kropel farby do oka może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami.  Skuteczną ochronę stanowią wszystkie modele gogli, pod warunkiem że szczelnie przylegają do twarzy.

 

Praca na wysokości

W większości przypadków malowanie odbywa się na wysokości, np. na drabinie lub na rusztowaniu. Ponieważ często drabiny i rusztowania są w złym stanie technicznym lub niewłaściwie użytkowane, upadek z wysokości stanowi jedną z najczęstszych przyczyn poważnych urazów.

Z tego względu rozstawiając rusztowanie należy zwrócić uwagę, aby było ono właściwie zamocowane do ściany oraz stało na stabilnym podłożu. Postawienie rusztowania na miękkim podłożu zwykle kończy się jego przewróceniem i wypadkiem.

Nie wolno również oszczędzać na deskach stanowiących podest rusztowania. Deski powinny być odpowiedniej grubości i długości, tak aby pewnie spoczywały na rusztowaniu.

W przypadku konieczności wykonywania prac na drabinie należy zwrócić uwagę na jej stabilne oparcie. Nie wolno również ustawiać drabiny pod kątem mniejszym niż 80o, w stosunku do poziomu.

 

Rozpoczynając prace należy również zwrócić uwagę na obuwie. Wskazane jest, aby było ono wyposażone w podeszwy antypoślizgowe. Dobra przyczepność obuwia może uratować nas przed poważnym wypadkiem.

 

 

Podczas malowania należy stosować następujące wyposażenie ochronne:

- gogle ochronne;

- półmaskę skompletowaną z pochłaniaczem typ A1 lub półmaskę filtrującą.

- rękawice ochronne.

 

Rodzaje czynności podczas malowania wymagające stosowania środków ochrony indywidualnej

Rodzaj prac

Zagrożenia

Zalecane środki ochrony indywidualnej

Czyszczenie powierzchni ścian

Ostre powierzchnie ścian (mogące powodować otarcia)

Pyły farb i tynków

Rękawice chroniące przed lekkimi zagrożeniami mechanicznymi

Gogle ochronne

Półmaska filtrująca klasy P1

Malowanie

Praca na wysokości

Ostre powierzchnie ścian (mogące powodować otarcia)

Kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi oraz parami farb

Odpryski powierzchni ścian lub zaprawy

Rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi np. powlekane tworzywami sztucznymi

Gogle ochronne

Półmaska skompletowana z pochłaniaczem A1*

Obuwie wyposażone w podeszwy antypoślizgowe (o urzeźbionej powierzchni)

* Dodatkowo wskazana jest wentylacja pomieszczenia

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych