Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Modelowanie i badania symulacyjne układów złożonych
MODELOWANIE I BADANIA SYMULACYJNE UKŁADÓW ZŁOŻONYCH

 

 

 

Modelowanie epidemii. Jak epidemie się szerzą i jak im przeciwdziałać
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2009 str. 3-6

Prof. Dr Hab. Inż. Robert Kosiński Dr Inż. Andrzej Grabowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania matematycznego i badań symulacyjnych procesu rozprzestrzeniania się epidemii w populacji ludzkiej. Opisane zostały najważniejsze właściwości sieci kontaktów interpersonalnych, które są główną drogą szerzenia się epidemii. Omówiono podstawowe wady i zalety komputerowych badań symulacyjnych. Przedstawiono najważniejsze metody przeciwdziałania epidemii oraz najważniejsze zasady zachowania się w czasie epidemii na przykładzie epidemii grypy A(H1N1).01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy