Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Statystyki wypadków przy pracy w Polsce, Wypadki przy pracy w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym i transporcie w latach 2007 – 2008, wypadki przy pracy według wieku i stażu poszkodowanych

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy