Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Wypadki przy pracy według godziny wypadku


W roku 2008 i 2009 do największej liczby wypadków przy pracy doszło w pierwszych siedmiu godzinach pracy (rys. 15). Najwięcej tego rodzaju zdarzeń zarejestrowano w drugiej godzinie pracy, choć liczba wypadków w pierwszej i trzeciej godzinie pracy była niemal równie wysoka.Rys. 15. Liczba wypadków przy pracy a liczba godzin przepracowanych przez poszkodowanego do chwili wypadku w Polsce w roku 2007 i 2008.


Liczba odnotowanych wypadków przy pracy spadała znacznie począwszy od ósmej godziny pracy, co jest związane z relatywnie mniejszą liczbą osób pracujących w innym niż tradycyjny, ośmiogodzinny system pracy.