Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Wypadki przy pracy według wieku i stażu poszkodowanych


Do największej liczby wypadków przy pracy w latach 2009 - 2011 doszło w grupach pracujących pomiędzy 20 a 49 rokiem życia (rys. 12). Grupą szczególnie narażoną na tego typu zdarzenia w roku 2011 byli pracujący w grupie wiekowej 30 - 39.Rys. 12. Wiek poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w latach 2009 - 2011


Najmniejsza liczba wypadków przy pracy charakteryzuje niezmiennie grupę najmłodszych oraz najstarszych pracowników, co jest związane ze stosunkowo niewielką liczbą pracujących w tych grupach.

Dane statystyczne wskazują, że w latach 2009 - 2011 do największej liczby wypadków przy pracy doszło wśród pracujących ze stażem pracy poniżej jednego roku (rys. 13). W grupie tych pracowników, w roku 2011, poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostało niemal 30 tys. osób.Rys. 13. Liczba wypadków przy pracy a staż pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w latach 2009 - 2011


Najmniejsza liczba wypadków przy pracy została odnotowana wśród pracowników z najdłuższym stażem pracy.