Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY

Wypadki przy pracy w UE


Zgodnie z informacjami opublikowanymi w roku 2010 przez Europejski Urząd Statystyczny EUROSTAT (ang. European Statistical Office), w roku 2007 w krajach UE-27:
  • 5580 pracujących poniosło śmierć w wyniku wypadków przy pracy,
  • ok. 2,9% pracujących uległo w pracy wypadkowi, którego wynikiem była ponad 3-dniowa absencja.

Źródłem informacji o wypadkach przy pracy w krajach UE są przede wszystkim Europejskie Statystyki Wypadków przy Pracy (European Statistics on Accidents at Work – ESAW).  Począwszy od 1994 w statystykach tych gromadzone są w sposób zharmonizowany dane pochodzące z oficjalnych rejestrów wypadków przy pracy w krajach UE, przy czym dane dla nowych krajów członkowskich są gromadzone od roku 2002.