Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - O Pracowni

Profil działalności Pracowni Zarządzania i Oceny Ryzyka:
Podejmowane w pracowni prace naukowo  badawcze dotyczą badania i doskonalenia metod zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


Ich zakres tematyczny obejmuje:

  • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ocenę ryzyka zawodowego,
  • badanie przyczyn wypadków przy pracy.

Wyniki wykonanych w pracowni prac naukowo-badawczych stały się podstawą do opracowania norm krajowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zasad oceny ryzyka zawodowego.

 

Kierownik Zakładu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
dr inż. Zofia Pawłowska
e-mail: zopaw@ciop.p

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy