Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pro Silesia Sp. z o.o.

 Adres pocztowy:
ul. Ozimska 14-16 lok. 314, 45-057 Opole

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Organizowanie szkoleń okresowych dla wszystkich grup zawodowych
  2. Organizowanie szkoleń wstępnych
  3. Organizowanie szkoleń z zakresu metodyki instruktażu stanowiskowego
  4. Organizowanie specjalistycznych szkoleń bhp przy monitorach ekranowych

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

  1. Okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  2. Okresowe BHP dla kadry kierowniczej
  3. Szkolenie BHP przy monitorach
  4. Okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
  5. Szkolenie BHP dla nauczycieli
  6. Instruktaż BHP

 

Historia firmy:
PRO SILESIA sp. z o.o. istnieje od 2000 r. i jest firmą realizującą szkolenia
z dziedzin niezbędnych w dzisiejszych realiach rynkowych. Świadczy usługi na wysokim, profesjonalnym poziomie. Osiągają go dzięki  wysoko wykwalifikowanej kadrze, naszymi wykładowcami są wybitni specjaliści świata nauki i biznesu. Świadczą usługi szkoleniowo – doradcze na rzecz przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych.
PRO SILESIA z siedzibą w Opolu posiada swoje oddziały również w Głubczycach, Prudniku, Namysłowie i Oleśnie.

Wykaz podstawowych działów firmy:

  1. Szkolenia
  2. Doradztwo personalne
  3. Pośrednictwo pracy
  4. Projekty UE

 

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
Dysponują nowocześnie wyposażonymi pomieszczeniami szkoleniowymi, niezbędnym zapleczem technicznym, w tym: własną spawalnią oraz halą wyposażoną w 3 wózki firmy Komatsu (w tym jeden wysokiego składowania) wykorzystywaną do szkoleń na kierowcę operatora wózków jezdniowych.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:

  1. Elektrownia Opole energetyka – około 1200 osób
  2. COROPLAST DYLAKI branża samochodowa – około 3000 osób
  3. Huta Zawadzkie przemysł hutniczy – około  300 osób
  4. Urząd Marszałkowski administracja
  5. GALMET Głubczyce przemysł metalowy
  6. Kombinat Rolny w Kietrzu
  7. Szpital w Branicach

 

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:

  • Certyfikat akredytacji firmy Pro Silesia jako Regionalnego Ośrodka BHP nr
   RO-10/2009, nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
  • Atest nr 342/2007 spawalni nadany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Program nauczania kierowców wózków jezdniowych zatwierdzony przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Radosław Wocial, (077) 54 17 250, biuro@pro-silesia.pl, www.pro-silesia.pl