Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
Zestawienie certyfikatów

Zestawienie Certyfikatów

Zestawienie ważnych certyfikatów kompetencji osób, przyznanych i nadzorowanych przez Ośrodek w okresie do 27.07.2020 r. w zakresie:

 

  • wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy - 25 szt.
  • specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy - 15 szt.
  • konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach - 10 szt.
  • konsultanta regionalnego Ośrodka BHP - 10 szt.
  • eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych - 47 szt.

Nadzorowano kompetencje 13 jednostek edukacyjnych do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z zapewnieniem kompetencji wymienionych wyżej grup specjalistów.