Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Odwołania

Informator dla jednostek - Odwołanie

Jednostce przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Pełnomocnika Dyrektora ds. Certyfikacji Kompetencji Personelu. W pierwszej kolejności odwołanie rozpatruje Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji Kompetencji Personelu, a w przypadku podtrzymania przez niego decyzji, Jednostka może odwołać się do Zastępcy Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.
Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji Kompetencji Personelu ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie do 3 tygodni, a Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji w terminie do 4 tygodni od daty złożenia odwołania od decyzji.