Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Odwołania i skargi

 

Certyfikowana osoba ma prawo odwołać się od decyzji Kierownika Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP oraz składać skargi dotyczące prowadzenia procesu certyfikacji lub nadzoru i inne związane z oceną zgodności. Odwołanie lub skargę wnosi się do Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w formie pisemnej w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji. Odwołania/skargi rozpatruje Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji. Certyfikowanej osobie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Zastępcy Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji do Rady Zarządzającej. Odwołania i skargi są rozpatrywane w terminie do 4 tygodni od daty ich złożenia.

 

Wyrażenie niezadowolenia może być zgłaszane przez jakąkolwiek osobę lub organizację w stosunku do działań Jednostki lub osoby certyfikowanej. Wtedy sposób postępowania z odwołaniem/skargą jest taki sam jak opisano powyżej.