Konkurs na plakat "Elksploatacja"

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

Oferta plakatów


Rusza kolejna edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy
–pn.: „Eksploatacja”


Tematem tegorocznej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy jest bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków. Właściwa eksploatacja ma zasadnicze znaczenie przy eliminowaniu zagrożeń w miejscu pracy i tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

W konkursie przewidziane są 3 nagrody główne(I – 5 tys zł., II – 3 tys.zł., III – 2 tys.zł.) oraz 5 równorzędnych wyróżnień (po 1 tys. zł)

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 27 czerwca 2011r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 czerwca br., a uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród laureatom – w październiku 2011r.

Ściągnij regulamin

 

Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych sztuce użytkowej, do której należy plakat o tematyce społecznej. Już w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce pojawiły się po raz pierwszy plakaty  poświęcone kwestii bezpieczeństwa pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy od 1997 roku organizuje konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną pracy. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, promujących tą tematykę we współczesnej formie. Współorganizatorami konkursu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. W konkursie biorą udział artyści plastycy - członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych. Dotychczas zorganizowano 15 edycji konkursu: Stres, Komputer, Ryzyko, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop Hałasowi, Młodzi pracownicy – bezpieczny start, Mniej dźwigaj, Kultura pracy.

W każdej edycji są przyznawane trzy nagrody główne i pięć wyróżnień, a 50 plakatów zostaje wybranych do zaprezentowania na wystawach pokonkursowych. Odbywają się one w Warszawie, Krakowie i Łodzi Wszystkim edycjom konkursu towarzyszy katalog zawierający prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy. Ogółem, w latach 1997-2006 na konkurs napłynęło ponad 2500 projektów plakatów, spośród których 750 zaprezentowano na wystawach pokonkursowych i w katalogach. W celach popularyzacyjnych wydrukowano ponad 90 wzorów wybranych plakatów w nakładzie po 600-1000 szt. każdy.

W dniu 29 czerwca 2010 r. w CIOP-PIB odbyło się posiedzenie jury konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, edycji "Oświetlenie".

Lista autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych:
|I nagroda - Zofia Rogula
II nagroda - Dorota Wątkowska
III nagroda - Maciej Mytnik

Wyróżnienie - Jacek Bieńkowski
Wyróżnienie - Andrzej Lipień
Wyróżnienie - Grzegorz Matusik
Wyróżnienie - Maciej Mytnik
Wyróżnienie - Paweł Ryżko

Lista autorów, których prace zostały wybrane do zaprezentowania
(wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi) na wystawie pokonkursowej i w katalogu


W dniu 28 październiku 2010 r. o godz. 11.00. w naszym Instytucie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej plakatów połączone z wręczeniem nagród laureatom.  

Wystawę można było oglądać w Instytucie do dnia 24 listopada b.r., a od 30 listopada w Galerii Akademii Sztuk Pięnych w Krakowie ul. Smoleńsk 9.


Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela kurator konkursu.
Marta Derlicka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
e-mail: mader@ciop.pl

 

 
Bezpieczeństwo Eksploatacji Europejska KAMPANIA 2011