Kontakt


Kontakt z organizatorem kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 48 22 623 36 77
Fax: 48 22 623 36 93
http://pl.osha.europa.eu
email: focalpoint.pl@ciop.pl

 

 

 
Bezpieczeństwo Eksploatacji Europejska KAMPANIA 2011