Dlaczego bezpieczeństwo eksploatacji?

 

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to ogólnoeuropejska kampania, której celem - przez następne dwa lata - będzie promowanie zintegrowanego i w odpowiedni sposób zorganizowanego podejścia do technicznego utrzymywania stanowisk pracy. Jest ono ważnym elementem w tworzeniu  warunków pracy sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.  

 

Obsługa techniczna i naprawy to prace wykonywane w trakcie eksploatacji  stanowisk pracy. Wpływają one na cały obszar bezpieczeństwa  i zdrowia pracowników. Niskie standardy i zaniechania w tej kwestii  są przyczynami chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

 

Proces obsługi technicznej powinien rozpocząć się od właściwego  planowania prac konserwacyjnych i naprawczych, które powinno  mieć miejsce przed wprowadzeniem personelu zajmującego się nimi,  a zakończyć się dopiero po sprawdzeniu i zatwierdzeniu każdego  podjętego działania.

 

Zintegrowane, oparte na ocenie ryzyka zawodowego podejście do  bezpiecznego użytkowania narzędzi pracy i infrastruktury otaczającej  pracownika jest istotne dla utrzymania stanowiska pracy  w należytym stanie. Podejście takie musi brać pod uwagę każdy  etap procesu eksploatacji, różne potrzeby pracowników użytkujących  stanowisko pracy, a także wykonawców tych prac.

 

Dlaczego jest to ważny problem?

 

Prace z zakresu obsługi technicznej nie są, jak można by przypuszczać, wyłącznie  domeną monterów i mechaników. Są za nie odpowiedzialni prawie  wszyscy pracownicy w każdym sektorze i są one przeprowadzane  niemal we wszystkich środowiskach pracy. Niektóre z nich niosą za  sobą zagrożenia. Każdy pracownik wykonujący zadania związane  z konserwacją może być narażony na wyższy poziom ryzyka,  w porównaniu do pracownika wykonującego inne prace.


Niektóre z tych zagrożeń to:

  • zagrożenia fizyczne - hałas, wibracje, ekstremalne temperatury,
  • promieniowanie, duże obciążenie pracą fizyczną, urazy fizyczne;
  • zagrożenia chemiczne - podczas pracy z azbestem, narażenie na działanie innych substancji niebezpiecznych, szczególnie podczas pracy w zamkniętej przestrzeni;
  • zagrożenia biologiczne - narażenie na kontakt z bakteriami, takimi jak Legionella pneumophila, czy np. z wirusami zapalenia wątroby typu A i B;
  • zagrożenia psychospołeczne - niekorzystne efekty złej organizacji pracy lub długich bądź niesprzyjających życiu prywatnemu godzin pracy.


Wykonywanie prac z zakresu obsługi technicznej i napraw może być niebezpieczne dla pracowników - jednak niewykonywanie ich może być przyczyną większych zagrożeń. Pracodawcy, którzy nie wykazują dbałości o narzędzia i stanowisko pracy lub lekceważą procedury bezpieczeństwa, ryzykują wystąpienie poważnych skutków

 
Bezpieczeństwo Eksploatacji Europejska KAMPANIA 2011