Oferta CIOP-PIB

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia przez CIOP-PIB szkoleń na zamówienie, dotyczących m.in. zarządzania wiekiem.